Saturday, December 7, 2013

Christmas market

Christmas is coming!!! This announcement is for those of you who haven't noticed the Christmas songs playing in the shops, full centres of people (be it a shopping centre or a city centre), shiny lights on trees, street poles and random things and everyone's jolly mood (I might be exaggerating the last one ;).  Yesterday I have successfully passed my fourth Tax Office control in the last four months and my mood was considerably jolly. After another grueling and whiny ballet class (ballet was grueling, I was whiny - I once again threatened to abandon the ballet for aerobic or zumba - but let's face it, it is my own fault when I decided to do a 30 day squat challenge with 10 different exercises which translates into e.g. me doing every single exercise 140 times on Day 15. Yes, I sometimes do wonder if I am sane. The jury is still out on that one (of course I am not sane thinking I can do 750 squats on Day 30!!! - but that day is still 15 days away. We will see. Maybe I will realize that walking and particularly walking the stairs is way overrated.) But I digress, so after my ballet class we drove to our capital city of Bratislava to meet our Taiwanese friends (Taiwanese because we met them in Taiwan, not because they are Taiwanese, but that's what we call them) for some pre-Christmas drinks - which in Slovakia means freezing your ass on Christmas market drinking punch or mulled wine, eating lokše (Slovak potato pancakes) with duck liver or poppy seeds and being jolly (there I go again with this jolly business but I guess that's what I feel like).


These Christmas markets are a fantastic tradition (I loooove them) we adopted from the Germans and they are incredibly popular (as can be seen by the number of people there). These pictures are from our capital - Bratislava. I will endeavor to try out our own Christmas market in Nitra and later report which one was better. I will really try to be unbiased and bla bla bla. I love Nitra, Nitra's better and I can't wait to have The Christmas Punch for Ladies (the one with Malibu rum, yum, yum).
Even though it was in Bratislava (wow, I AM incredibly biased), we had lots of fun, discovered some news (babies, babies everywheeeere) and at unreasonable time of 1:30a.m. headed home. I was quite tired and thought to myself that I needed something-anything to keep me awake. And then this happened.


I saw sh!t and suddenly was wide awake. I guess winter is coming.

SK
Vianoce prichádzajú!!! Tento oznam je pre tých, čo si nevšimli, že v obchodoch vyhrávajú len Vianočné hity, centrá sú plné ľudí (či je to centrum nákupné alebo mestské), svetielka sú na stromoch, pouličných lampách alebo bársde (ako sa hovorí u nás po nitránsky) a každý má veselú náladu (možno s tým posledným vyhlásením trošku preháňam ;) Včera bola moja nálada, po úšpešnom štvrtom miestnom zisťovaní z Daňového úradu za posledné štyri mesiace, značne veselá. Po ďalšom namáhavom a umrnčanom balete (balet bol namáhavý, umrnčaná som bola ja - zase raz som sa vyhrážala, že prasknem s baletom a začnem chodíť na aerobic alebo zumbu - ale musím byť k sebe úprimná, môžem si za to sama, keď som sa rozhodla dať si 30dňovú Squat Challenge s desiatimi cvikmi, čo v preklade znamená, že napr. Deň 15 robím každé jedno cvičenie 140krát. Hej, niekedy rozmýšľam, že či som normálna. Ešte konečné rozhodnutie nepadlo. (Jasne, že nemôžem byť normálna, keď si myslím, že urobím 750 squatov na Deň 30!!! - ale to mám stále ešte 15 dní pred sebou. Uvidíme. Možno nakoniec zistím, že chodenie a to hlavne po schodoch je úplne nepotrebné). Ale odbáčam mimo tému, takže po balete sme sa vybrali do Bratislavy stretnúť sa s našimi Tajwancami (Tajwanci ich voláme, lebo sme sa s nimi zoznámili na Tajwane, nie preto, že by boli Tajwanci) na pred-vianočné drinky - čo na Slovensku znamená mrznúť na Vianočných trhoch a piť punč alebo varené víno, jesť lokše s kačacou pečienkou alebo makom a mať veselú náladu (zase sem strkám tú veselosť, ale môžem ja za to, že sa tak cítim?)
Milujem Vianočné trhy. Tieto fotky sú z Bratislavy. Posnažím sa v najbližších dňoch absolvovať trhy aj v Nitre a neskôr ohodnotím, ktoré boli lepšie. Budem sa snažiť byť spravodlivá a bla bla bla. Milujem moju Nitru a som predpojatá, takže nitrianske Vianočné trhy sú lepšie a neviem sa dočkať, kedy si dám Vianočný punč pre dámy (s Malibu rumíkom - mňam, mňam).
Aj keď to bolo v Bratislave (kokos, ja som tak predpojatá :D), bolo nám super, nasmiali sme sa, zistili sme nejaké novinky (furt tie deti a deti) a o nenormálnom čase - pol druhej v noci - sme sa vybrali domov. Bola som dosť unavená a aj som rozmýšľala ako sa udržať v strehu. Ale o chvíľu sme vošli do takej metelice, že som h*vno videla a hneď som bola prebudená. Asi prichádza zima.


No comments:

Post a Comment