Wednesday, January 8, 2014

Brunch (that lasted nine hours) / Brunch (ktorý nakoniec trval deväť hodín)

Few days ago I decided to host a brunch for a bunch of people - the best people I know - my choir. What with the holidays and no work 11 people managed to find some free time on Saturday. The plan was simple - I will cook the pancakes and prepare mimosa, my guests were to bring Nutellas, jams etc. My man was slightly horrified at the number of people coming - I tried to mollify him with Slovak saying: "Dobrých ľudí sa všade veľa zmestí" (Good people will always be able to fit anywhere). To which he replied: "Well, obviously it wasn't a physicist who said that!" But at the end it all worked out. I slaved behind the stove for three hours on Friday to prepare 34 pancakes and another two hours the next day to make another 20.
My basic recipe for pancakes (crepes):
1/2 liter of milk
3 eggs
250g of flour
50g of sugar
pinch of salt
The brunch was a HUGE success - the last of the people left at 8:15 pm! We didn't manage to eat all the pancakes, but managed to drink five bottles of bubbly - that's six litres of mimosa! and also some wine and some black currant liqueur. We played Activity (I am sure that the neighbours where thrilled when we all yelled pedophile as an answer to one question) and Bang (I was a part of the winning team both times). One of the best days ever.

SK: Pár dní dozadu som sa rozhodla spraviť brunch pre skupinku fantastických ľudí - môj zbor. Ako boli Vianočné prázdniny a dovolenky, až 11 ľudí si našlo čas v sobotu ráno. Plán bol jednoduchý - ja navarím palacinky a pripravím mimózku a moji hostia si prinesú Nutellu, džemy atď. Môj muž bol zhrozený, keď sa dozvedel koľko ľudí príde - posnažila som ho ukľudníť slovami: "Dobrých ľudí sa všade veľa zmestí" na čo mi on odpovedal: "Ale to nemohol byť fyzik, čo toto povedal!" Ale nakoniec všetko dobre dopadlo. V piatok večer som tri hodiny otročila za sporákom, aby som spravila 34 palaciniek, ďalších 20 som urobila v sobotu ráno.
Môj základný recept na palacinky:
1/2 litra mlieka
3 vajcia
250g múky
50g cukru
štipka soli
Brunch mal obrovský úspech - poslední hostia odišli o 8:15 večer! Nepodarilo sa nám zjesť všetky palacinky, ale vypilo sa päť fliaš sektu - čo je šesť litrov mimózy! plus fľaša vínka a nejaký likér z čiernej ríbezle. Hrali sme Activity (susedia museli byť nadšení, keď sme všetci zahučali pedofil ako odpoveď na jednu otázku) a Bang (dvakrát vyhral náš tím). Bol to jeden z najlepších dní!

No comments:

Post a Comment