Wednesday, January 1, 2014

New Year's Resolutions / Novoročné predsavzatia

I am not big on New Year's resolutions but this year I decided to set a few goals and I made a plans and I wholeheartedly intend to stick to them. And I also reasoned that if I am going to put it out here on blog, it might be a bigger incentive for me to keep the plans (goals, resolutions) going. So, here it is:
1. Lose the last 5 kg and seriously tone up my body.
2. Open the shop and start selling dresses.
3. Renovate the apartment.
4. Learn Italian.
5. Improve my piano playing.
6. Minimize and simplify my life - throw out unused stuff - clean my house and clean my life
7. Write down my expenses and save money.
8. Create a new closet.

AND most importantly - Listen to people and stop being a bulldozer and so full of yourself!

Nie som hŕŕ do novoročných predsavzatí ale tento rok som sa rozhodla dať si pár cieľov a urobila som si aj plány ako ich dosiahnuť a chcem ich dodržať. A tiež som si povedala, že ak to dám takto na blog, bude to pre mňa väčšia motivácia, aby som plány (ciele, predsavzatia) dodržala . Takže tu sú:
1. Schudnúť posledných 5 kg a vážne si vyformovať postavu.
2. Otvoriť kamenný obchod a začať predávať šaty.
3. Prerobiť jadro v byte.
4. Naučiť sa po taliansky.
5. Zlepšiť sa v hraní na klavíri.
6. Minimalizovať a zjednodušiť môj život - vyhodiť veci, čo nepoužívam - vyčistiť si dom a vyčistiť si život.
7. Zapisovať si výdavky a ušetriť peniaze.
8. Vytvoriť si nový šatník.

No comments:

Post a Comment